ราคากลางก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม /4-ก.ย.-2562