ฉบับที่ 514 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมพลจากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลล้าน /4-ก.ย.-2562