ฉบับที่ 510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างโครงการวางท่อเมนประปาถนนกำแหงสงครามบางส่วน จากสี่แยกถนนไชยณรงค์ไปทางทิศตะวันออก วางตามถนนสรรพสิทธิ์ด้านทิศใต้ไปสิ้นสุดที่สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนพลล้าน ครั้งที่ 2 /3-ก.ย.-2562