ราคากลางจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17คูเมือง /11-ก.ย.-2562