ฉบับที่ 527 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17คูเมือง /11-ก.ย.-2562