ฉบับที่ 529 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ /11-ก.ย.-2562