ฉบับที่ 541 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมพลจากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลล้าน /18-ก.ย.-2562