ฉบับที่ 542 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /18-ก.ย.-2562