ฉบับที่ 546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ /20-ก.ย.-2562