ฉบับที่ 556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก จำนวน 1 ชุด /24-ก.ย.-2562