ฉบับที่ 544 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA ถนนมิตรภาพ หน้าตลาดเซฟวัน จำนวน 1 จุด /25-ก.ย.-2562