ฉบับที่ 567 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน /27-ก.ย.-2562