ฉบับ 583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /16-ก.ย.-2566​

ฉบับ 583 ประกาศผู้ชนะการเ…

View More ฉบับ 583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /16-ก.ย.-2566​

ฉบับที่ 464 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 /10 ส.ค. 2566​

ฉบับที่ 464 เรื่อง ยกเลิก…

View More ฉบับที่ 464 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 /10 ส.ค. 2566​

ฉบับที่ 413 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /19 ก.ค. 2566​

View More ฉบับที่ 413 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /19 ก.ค. 2566​