ฉบับที่ 580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษา สวนหย่อม สวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17 คูเมือง /30 ก.ย. 2565​

ฉบับที่ 580 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษา สวนหย่อม สวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17 คูเมือง /30 ก.ย. 2565​

ฉบับที่ 583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /30 ก.ย. 2565​​

ฉบับที่ 583 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /30 ก.ย. 2565​​

ฉบับที่ 576 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /29 ก.ย. 2565​

ฉบับที่ 576 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 576 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /29 ก.ย. 2565​

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ/ 29-ก.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุ…

View More ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ/ 29-ก.ย.-2565​

ฉบับที่ 574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 8 /28 ก.ย. 2565​

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้…

View More ฉบับที่ 574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 8 /28 ก.ย. 2565​

ฉบับที่ 573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนช้างเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) /28 ก.ย. 2565​

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้…

View More ฉบับที่ 573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนช้างเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชัย ถึง ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) /28 ก.ย. 2565​

– ฉบับที่ 527 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง /9-ก.ย.-2565​

– ฉบับที่ 527 ประกา…

View More – ฉบับที่ 527 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง /9-ก.ย.-2565​