ฉบับที่ 324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพายัพทิศ ซอย 9/15 /23-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 324 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพายัพทิศ ซอย 9/15 /23-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 321 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไฟฟ้า ขนาด 25 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน /20-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 321 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 321 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไฟฟ้า ขนาด 25 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน /20-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 5 /17-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 314 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 5 /17-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยณรงค์ หลังทางรถไฟ-ถนนไชยณรงค์ ซอย 3 /17-พ.ค.-2567​

ฉบับที่ 313 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยณรงค์ หลังทางรถไฟ-ถนนไชยณรงค์ ซอย 3 /17-พ.ค.-2567​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /17-พ.ค.-2567​

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อส…

View More (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /17-พ.ค.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 4/1/13 /17-พ.ค.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 4/1/13 /17-พ.ค.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /17-พ.ค.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ถนนราชดำเนิน-ชุมพล (บางส่วน) /17-พ.ค.-2567​