24 ส.ค.62 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25

View More 24 ส.ค.62 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25

24 ส.ค.62 กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมการฝึกอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะวิชาชีพชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา

View More 24 ส.ค.62 กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมการฝึกอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะวิชาชีพชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา

24ส.ค.62 เทศบาลนครฯ เปิดการฝึกปฎิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ให้กับทีมฉุกเฉิน รปภ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ณ สวนภูมิรักษ์ 2

View More 24ส.ค.62 เทศบาลนครฯ เปิดการฝึกปฎิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ให้กับทีมฉุกเฉิน รปภ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ณ สวนภูมิรักษ์ 2

23ส.ค.62 อบรมเสริมทักษะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอาคาร 2

View More 23ส.ค.62 อบรมเสริมทักษะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอาคาร 2

21ส.ค.62 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ

View More 21ส.ค.62 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ

24ส.ค.62 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนเทศบาล 1(บรูพาวิทยากร)

View More 24ส.ค.62 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนเทศบาล 1(บรูพาวิทยากร)

23 ส.ค.62 ประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

View More 23 ส.ค.62 ประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21