ติดต่อเทศบาล

 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ที่อยู่  635 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Website: www.koratcity.go.th

Facebook : www.facebook.com/PRmunicipalitykorat

E-mail: saraban@koratcity.go.th

Line ID : @koratcity

โทร. 0-4423-4600 – 59 , เบอร์โทรติดต่อภายใน

แฟกซ์ 044-234686