ติดต่อเทศบาล

 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ที่อยู่  635 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Website: www.koratcity.go.th

Facebook : www.facebook.com/PRmunicipalitykorat

E-mail: saraban@koratcity.go.th

Line ID : @koratcity

หมายเลขโทรศัพท์ 044-234600