สำนักการประปา

นางสรวีย์  วงษ์เมธีกิตติ์

ผอ.สำนักการประปา

การให้บริการ

  • – รับบริการติดตั้งมิเตอร์
  • – รับบริการฝากมิเตอร์
  • – บริการเปลี่ยนมิเตอร์​น้ำที่มีอายุใช้งานเกิน 20 ปีขึ้นไป
  • – รับชำระค่าน้ำประปาผ่านทางเคาน์เตอร์​สำนัก​การประปา (วันเสาร์เปิดบริการ 8.30- 12.00น.)
  • – รับชำระผ่านธนาคาร
  • – รับชำระกับพนักงานอ่านมาตรวัดน้ำ
  • – ให้บริการน้ำประปาสาธารณะตามจุดให้บริการ

วันเสาร์เปิดบริการเวลา 08.30 – 12.00 น. เบอร์โทร 044-241-500

ข่าวสาร / กิจกรรม