• คำแถลงนโยบาย
  • อยู่ระหว่าง กกต. รับรองผลการเลือกตั้งสำหรับคณะผู้บริหารชุดใหม่