ตุ๊กตาไหมพรม

฿80.00

ตุ๊กตาไหมพรม เป็นการนำไหมพรมมาดัดแปลงเป็นชุดตุ๊กตาต่าง ๆ เป็นการใช้ภูมิปัญญาไทย