ที่นอน ปิกนิก/เบาะนั่ง

฿400.00

คำอธิบาย

ชื่อกลุ่ม : นาย ทนงศักดิ์ จริยวณิชชาวดี

เบอร์โทรศัพท์ : 084-8263099

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นงานที่ใช้ฝีมือในการทำ ผลิตภัณฑ์เน้นลวดลายแบบดั้งเดิม

ส่วนประกอบ : ผ้าใยสังเคราะห์

วิธีการดูแลรักษา : อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งาน/เก็บในที่แห้ง