มาลารวงข้าวพอเพียง ร.9

฿29.00

คำอธิบาย

ชื่อกลุ่ม : นางสาวพรรยพร ทิพย์ชูรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ : 095-7947486

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : มาลารวงข้าวพอเพียง ร.9 แสดงถึงความเป็นไทย ด้วยเมล็ดข้าวคัดพิเศษ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถักด้วยไหมญี่ปุ่นเป็นพู่สีตามวันเกิด แสดงถึงความรุ่งเรื่อง เฟื่องฟู เสริมสิริมงคล เหรียญรูป ร.9 แสดงถึงความพอเพียง

วิธีการดูแลรักษา : สามารถเก็บได้ 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการเก็บรักษา