ลูกปัดหินสี – คริสตัล

฿300.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าของกิจการ : นางสมปอง  ลาวรรณา

เบอร์โทรศัพท์ : 087-2526312

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : สร้อยคอคริสตัลลายไทยหัตถศิลป์ของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา รูปแบบทันสมัย คุณภาพเยี่ยมฝีมือปราณีตสำหรับใช้เป็นเครื่องประดับและของฝากอันทรงคุณค่า

สถานที่จำหน่าย : หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา