เจลว่านหางจระเข้ Aloe Vera Gel

฿200.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : อรุโณทัย วงพาก

ชื่อผู้ผลิต : อรุโณทัย วงพาก

เบอร์โทรศัพท์ : 094-5162242

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : ใช้สมุนไพรไทย ที่มีงานวิจัยรองรับ

วิธีการดูแลรักษา : ไม่เก็บไว้ในที่ร้อนมีแสงแดด