ฉบับที่ 170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 4 ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนตะคองเก่า /18-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 170 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 4 ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนตะคองเก่า /18-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 21 ข้างบ้านเลขที่ 1601/12 /14-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 168 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 21 ข้างบ้านเลขที่ 1601/12 /14-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย26 /14-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 167 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย26 /14-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยลำปรุ แยกขวามือที่ 2 /12-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 164 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยลำปรุ แยกขวามือที่ 2 /12-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /12-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 161 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /12-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัทติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /12-มี.ค.-2567​

ฉบับที่ 162 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัทติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /12-มี.ค.-2567​