ประกาศราคากลาง จ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 18 รายการ / 22-มิ.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างซื้อคร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 18 รายการ / 22-มิ.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)/ 15-มิ.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)/ 15-มิ.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น/ 6-มิ.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น/ 6-มิ.ย.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอนติดเชื้อภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงสถารการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019/ 31-พ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำ…

View More ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอนติดเชื้อภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงสถารการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019/ 31-พ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ/ 26-พ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุ…

View More ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ/ 26-พ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างเสาเหล็กตลาดเทศบาล 4 (ตลาดประตูผี)/ 24-พ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างเสาเหล็กตลาดเทศบาล 4 (ตลาดประตูผี)/ 24-พ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถังกรองน้ำระบบกรองเร็ว โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จำนวน 3 ถัง / 23-พ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซ…

View More ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถังกรองน้ำระบบกรองเร็ว โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จำนวน 3 ถัง / 23-พ.ค.-2565​