ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพท จำนวน 2 รายการ 2/ 19-ม.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพท จำนวน 2 รายการ 2/ 19-ม.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6/ 29-ธ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6/ 29-ธ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 112 เครื่อง/ 27-ธ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 112 เครื่อง/ 27-ธ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จำนวน 2 รายการ) / 27-ธ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จำนวน 2 รายการ) / 27-ธ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา / 20-ธ.ค.-2565​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำ…

View More ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา / 20-ธ.ค.-2565​