ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย / 25-ก.ย.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างบริหาร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย / 25-ก.ย.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 / 14-ก.ย.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 / 14-ก.ย.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน / 31-ส.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน / 31-ส.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3 / 31-ส.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3 / 31-ส.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัย (ติดถนนสุรนารายณ์) / 23-ส.ค.-2566​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัย (ติดถนนสุรนารายณ์) / 23-ส.ค.-2566​