ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 4 หมู่บ้านกฤษณีทาวน์ /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 4 หมู่บ้านกฤษณีทาวน์ /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเอยีด-ถนนร่วมเริงไชย /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเอยีด-ถนนร่วมเริงไชย /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกขนาด ไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี ตอนท้ายติดตั้งเครน แบบพับพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระเช้ายกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยา…

View More ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกขนาด ไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี ตอนท้ายติดตั้งเครน แบบพับพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระเช้ายกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 4/8 /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ ซอย 4/8 /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 6 เชื่อมถนนเบญจรงค์ ซอย 8 /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 6 เชื่อมถนนเบญจรงค์ ซอย 8 /24-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนคลองส่งน้ำ ซอยลิเก /17-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง โครงการจ้า…

View More ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนคลองส่งน้ำ ซอยลิเก /17-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไฟฟ้า) ขนาด 25 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน /17-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไฟฟ้า) ขนาด 25 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน /17-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนปักธงชัย ซอย 1/1 /17-เม.ย.-2567​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนปักธงชัย ซอย 1/1 /17-เม.ย.-2567​