ฉบับที่ 743 ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยไปยังสถานที่อื่น /3-พ.ย.-2566​

ฉบับที่ 743 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 743 ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยไปยังสถานที่อื่น /3-พ.ย.-2566​

ฉบับที่ 702 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ /20-ต.ค.-2566​

ฉบับที่ 702 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 702 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ /20-ต.ค.-2566​

ฉบับที่ 698 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนซู /19 ต.ค. 2566​

ฉบับที่ 698 ประกาศยกเลิกป…

View More ฉบับที่ 698 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนซู /19 ต.ค. 2566​

ฉบับที่ 675 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 /4 ต.ค. 2566​

ฉบับที่ 675 ประกาศยกเลิกป…

View More ฉบับที่ 675 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1 /4 ต.ค. 2566​

ฉบับที่ 614 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน /22 ก.ย. 2566​

ฉบับที่ 614 ประกาศยกเลิกป…

View More ฉบับที่ 614 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน /22 ก.ย. 2566​

ฉบับที่ 615 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /22 ก.ย. 2566​

ฉบับที่ 615 ประกาศยกเลิกป…

View More ฉบับที่ 615 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /22 ก.ย. 2566​

ฉบับที่ 581 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงตามสาย) จำนวน 1 รายการ /14 ก.ย. 2566

ฉบับที่ 581 ประกาศยกเลิกป…

View More ฉบับที่ 581 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงตามสาย) จำนวน 1 รายการ /14 ก.ย. 2566

ฉบับที่ 490 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง) /18 ส.ค. 2566​

ฉบับที่ 490 เรื่อง ยกเลิก…

View More ฉบับที่ 490 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง) /18 ส.ค. 2566​