ฉบับที่ 517 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 517 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 517 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 501 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 501 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 501 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 512 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและระบบประปา ถนนกำแหงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน-นนไชยณรงค์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 512 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 512 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและระบบประปา ถนนกำแหงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน-นนไชยณรงค์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 508 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึง ซอย 8 /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 508 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 508 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึง ซอย 8 /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 514 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัษฏางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 514 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 514 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัษฏางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 509 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 509 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 509 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 515 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 515 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 515 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 516 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /30 ส.ค. 2565​

ฉบับที่ 516 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 516 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /30 ส.ค. 2565​