ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 8 /26 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 292 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 8 /26 เม.ย. 2565​

ฉบับที่ 211 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ /25 มี.ค. 2565

ฉบับที่ 211 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 211 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ /25 มี.ค. 2565

ฉบับที่ 925 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /15 ธ.ค. 2564​

ฉบับที่ 925 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 925 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /15 ธ.ค. 2564​

ฉบับที่ 923 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /14 ธ.ค. 2564​

ฉบับที่ 923 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 923 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /14 ธ.ค. 2564​

ฉบับที่ 856 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /30 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 856 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 856 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /30 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 819 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /9 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 819 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 819 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /9 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 816 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /9 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 816 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 816 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /9 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 760 ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ​/15 ต.ค. 2564

ฉบับที่ 760 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 760 ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ​/15 ต.ค. 2564