ฉบับที่ 771 เปลี่ยนแปลงประกาศการขายทอดตลาดมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย 41-0-58 ไร่ และ 50-0-00 ไร่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) /13 พ.ย. 2566​

ฉบับที่ 771 เปลี่ยนแปลงปร…

View More ฉบับที่ 771 เปลี่ยนแปลงประกาศการขายทอดตลาดมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย 41-0-58 ไร่ และ 50-0-00 ไร่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) /13 พ.ย. 2566​

ฉบับที่ 717 เปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลอดมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย 41-0-58 และ 50-0-00 ไร ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา /27 ต.ค. 2566​

ฉบับที่ 717 เปลี่ยนแปลงปร…

View More ฉบับที่ 717 เปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลอดมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอย 41-0-58 และ 50-0-00 ไร ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา /27 ต.ค. 2566​