คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3 ส.ค. 2564)

View More คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3 ส.ค. 2564)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา (13 ส.ค. 2564)

View More คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา (13 ส.ค. 2564)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา (22 ม.ค. 2562)

View More คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา (22 ม.ค. 2562)