ประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 และพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567​

ประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒ…

View More ประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 และพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567​

ประกาศชะลอการยื่นและงดรับคำร้องขอใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา​

ประกาศชะลอการยื่นและงดรับ…

View More ประกาศชะลอการยื่นและงดรับคำร้องขอใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา​

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)​

ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ…

View More ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตราฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)​

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567​

ประกาศใช้แผนการบริหารจัดก…

View More ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567​