19 ต.ค. 2565 คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

View More 19 ต.ค. 2565 คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

View More คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา