11 พ.ย.65 ผู้ว่าฯ ติดตามโครงการคืนผิวจราจรในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสายไฟฟ้าลงดิน

View More 11 พ.ย.65 ผู้ว่าฯ ติดตามโครงการคืนผิวจราจรในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสายไฟฟ้าลงดิน