14 พ.ย.66 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562 ประจำปีพ.ศ 2567

View More 14 พ.ย.66 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562 ประจำปีพ.ศ 2567