13 มิ.ย.62.โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ประธานพิธีเปิดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

View More 13 มิ.ย.62.โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ประธานพิธีเปิดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

11 มิ.ย.62 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)

View More 11 มิ.ย.62 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)

9 มิ.ย.62 เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลประจำปี 2562 พนักงานทะเบียนราษฎรและบัตร ชั้น 5 อาคาร กาญจนาภิเษก

View More 9 มิ.ย.62 เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลประจำปี 2562 พนักงานทะเบียนราษฎรและบัตร ชั้น 5 อาคาร กาญจนาภิเษก