4 ก.ค.62 การอบรมการดำเนินงานโครงการเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6

View More 4 ก.ค.62 การอบรมการดำเนินงานโครงการเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข 6

17มิ.ย.62 สน.การศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาอบจ.ราชบุรี โรงเรียนอบจ.รบ.1​(วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์)

View More 17มิ.ย.62 สน.การศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาอบจ.ราชบุรี โรงเรียนอบจ.รบ.1​(วัดห้วยปลาดุกอนันตกูลอุปถัมภ์)

17มิ.ย.62 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับปฐมวัย

View More 17มิ.ย.62 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับปฐมวัย

17มิ.ย.62 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ในเขตศูนย์บริการโพธิ์กลาง และชุมชนโรงต้ม ณ วัดบุ่ง

View More 17มิ.ย.62 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัย ในเขตศูนย์บริการโพธิ์กลาง และชุมชนโรงต้ม ณ วัดบุ่ง