25 ต.ค.65 ให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ถอนฟันยาก และให้บริการตรวจ ATK สำหรับผู้มารับบริการที่เป็นเคสฟุ้งกระจาย

View More 25 ต.ค.65 ให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ถอนฟันยาก และให้บริการตรวจ ATK สำหรับผู้มารับบริการที่เป็นเคสฟุ้งกระจาย