31 ส.ค.66 ลงพื้นที่ชุมชนสำโรงจันทร์เพื่อเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และหาแนวทางการช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้านผู้พิการทางการเห็น

View More 31 ส.ค.66 ลงพื้นที่ชุมชนสำโรงจันทร์เพื่อเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และหาแนวทางการช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้านผู้พิการทางการเห็น

9 ส.ค.66 จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย

View More 9 ส.ค.66 จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย