24ต.ค.62 คณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ ลงพื้นที่มอบเตียง รถเข็น เพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ให้มีสุขภาพดีขึ้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย

View More 24ต.ค.62 คณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ ลงพื้นที่มอบเตียง รถเข็น เพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ให้มีสุขภาพดีขึ้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย

18ต.ค.62 เจ้าหน้าที่​กองสวัสดิการสังคม​ ลงพื้นที่​ตรวจเยี่ยม​ผู้​ประกอบกิจการ​หอพัก​กรณี​ขอยกเลิกกิจการ​หอพักในเขตเทศบาล​นคร​นครราชสีมา

View More 18ต.ค.62 เจ้าหน้าที่​กองสวัสดิการสังคม​ ลงพื้นที่​ตรวจเยี่ยม​ผู้​ประกอบกิจการ​หอพัก​กรณี​ขอยกเลิกกิจการ​หอพักในเขตเทศบาล​นคร​นครราชสีมา

10ต.ค.62 คณะผู้บริหารและจนท.เทศบาลฯลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

View More 10ต.ค.62 คณะผู้บริหารและจนท.เทศบาลฯลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

9 ต.ค.62 คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

View More 9 ต.ค.62 คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

8ต.ค.62 คณะผู้บริหารร่วมมอบเตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น ไม้เท้าสามขา สี่ขาและอื่นๆ

View More 8ต.ค.62 คณะผู้บริหารร่วมมอบเตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ รถเข็น ไม้เท้าสามขา สี่ขาและอื่นๆ

2 ต.ค.62 กองสวัสดิการสังคม และสำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ราย นางสาวสำเภา ทองอ่วม​

View More 2 ต.ค.62 กองสวัสดิการสังคม และสำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ราย นางสาวสำเภา ทองอ่วม​