26ส.ค.62 งาน Class 2020 รองนายกฯเสวนาเรื่อง โคราช เมืองอัจฉริยะคืออะไร และกองวิชาการและแผนงานตั้งบูธให้ความรู้กับผู้ร่วมงานเรื่อง Smart city ณ Class Arena Ban Koh

View More 26ส.ค.62 งาน Class 2020 รองนายกฯเสวนาเรื่อง โคราช เมืองอัจฉริยะคืออะไร และกองวิชาการและแผนงานตั้งบูธให้ความรู้กับผู้ร่วมงานเรื่อง Smart city ณ Class Arena Ban Koh

3 ส.ค.62 เทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมด้วยองค์กรความร่วมมือในโครงการพัฒนาเมืองโคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ห้องควบคุมกล้อง CCTV

View More 3 ส.ค.62 เทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมด้วยองค์กรความร่วมมือในโครงการพัฒนาเมืองโคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ห้องควบคุมกล้อง CCTV

1 ส.ค. 62 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

View More 1 ส.ค. 62 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1 ส.ค.62 อบรมมัคคุเทศก์น้อยหลานย่าพาชมเมือง ประจำปี2562 ณ ห้องประชุม 10.21 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยลัยราชภัฎนครราชสีมา

View More 1 ส.ค.62 อบรมมัคคุเทศก์น้อยหลานย่าพาชมเมือง ประจำปี2562 ณ ห้องประชุม 10.21 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยลัยราชภัฎนครราชสีมา

22ก.ค.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) พัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ ภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย สู่มหานครแห่งความสุข”

View More 22ก.ค.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) พัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ ภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย สู่มหานครแห่งความสุข”

ประชุมประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

View More ประชุมประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา