28พ.ค.62 ประชุมติดตามแผนและงบประมาณในการดำเนินงานของเทศบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาล

View More 28พ.ค.62 ประชุมติดตามแผนและงบประมาณในการดำเนินงานของเทศบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาล

21ก.พ.62 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกาญจนาภิเษก เทศบาลนครนครราชสีมา

View More 21ก.พ.62 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกาญจนาภิเษก เทศบาลนครนครราชสีมา

20ก.พ.62 อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านแผนและงบประมาณ ให้กับบุคลากรด้านการจัดทำแผนและงบประมาณของเทศบาลฯ

View More 20ก.พ.62 อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านแผนและงบประมาณ ให้กับบุคลากรด้านการจัดทำแผนและงบประมาณของเทศบาลฯ

14ก.พ.62 เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนและงบและประมาณ ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ

View More 14ก.พ.62 เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนและงบและประมาณ ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ