7 ก.พ.63 ประชุมเพื่อเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงการยืมระบบประปาของกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 2 ให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา

View More 7 ก.พ.63 ประชุมเพื่อเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงการยืมระบบประปาของกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 2 ให้กับเทศบาลนครนครราชสีมา