24ต.ค.62 นายกฯลงพื้นที่ถ.จอมพล เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการวางท่อเมนประปา โดยใช้ท่อประปาชนิด HDPE Class 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.

View More 24ต.ค.62 นายกฯลงพื้นที่ถ.จอมพล เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการวางท่อเมนประปา โดยใช้ท่อประปาชนิด HDPE Class 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.