16ต.ค.62 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา ชั้น2

View More 16ต.ค.62 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา ชั้น2

9ต.ค.62 โครงการพัฒนาความรู้แก้ไขปัญหา กรณีที่ถูกมติลงโทษจากคณะกรรมการ ป.ป.ช(วินัย)โดยศึกษาตรงจากแนวทางคำพิพากษาของศาลปกครอง รุ่นที่3” ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา

View More 9ต.ค.62 โครงการพัฒนาความรู้แก้ไขปัญหา กรณีที่ถูกมติลงโทษจากคณะกรรมการ ป.ป.ช(วินัย)โดยศึกษาตรงจากแนวทางคำพิพากษาของศาลปกครอง รุ่นที่3” ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา

7ต.ค.62 ประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเทศบาลนครฯ เพื่อประชุมซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

View More 7ต.ค.62 ประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเทศบาลนครฯ เพื่อประชุมซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

20ก.ย.62 ครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

View More 20ก.ย.62 ครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562