24พ.ค.62 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-6 ณ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา

View More 24พ.ค.62 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-6 ณ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา

24พ.ค.62 นักเรียนระดับม.ปลายโรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

View More 24พ.ค.62 นักเรียนระดับม.ปลายโรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์