30พ.ค.62 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณชุมชนสองข้างทางรถไฟ (ชุมชนไบเล่)

View More 30พ.ค.62 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณชุมชนสองข้างทางรถไฟ (ชุมชนไบเล่)

29พ.ค.62 ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

View More 29พ.ค.62 ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

28 พ.ค.62 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

View More 28 พ.ค.62 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

27พ.ค.62 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

View More 27พ.ค.62 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

25พ.ค.62 เปิดงานกันพลาเวิร์คชอป พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อส่งเสริมด้านศิลปะและเรียนรู้เทคนิคต่างๆด้านการดูแลกันพลาให้กับเยาวชน

View More 25พ.ค.62 เปิดงานกันพลาเวิร์คชอป พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อส่งเสริมด้านศิลปะและเรียนรู้เทคนิคต่างๆด้านการดูแลกันพลาให้กับเยาวชน