– ฉบับที่ 272 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /25-เม.ย.-2565​

– ฉบับที่ 272 ประกา…

View More – ฉบับที่ 272 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /25-เม.ย.-2565​

– ฉบับที่ 170 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /28-ม.ค.-2564

– ฉบับที่ 170 รับสม…

View More – ฉบับที่ 170 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน /28-ม.ค.-2564

– ฉบับที่ 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร /28-ม.ค.-2565​​​

– ฉบับที่ 57 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร /28-ม.ค.-2565​​​

– ฉบับที่ 58 ประกาศระเบียบเกี่ยวการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) และคนงานประจำรถขยะ /28-ม.ค.-2564​

– ฉบับที่ 58 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 58 ประกาศระเบียบเกี่ยวการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) และคนงานประจำรถขยะ /28-ม.ค.-2564​

– ฉบับที่ 52 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /27-ม.ค.-2565​

– ฉบับที่ 52 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 52 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /27-ม.ค.-2565​

– ฉบับที่ 47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /24-ม.ค.-2565​​

– ฉบับที่ 47 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /24-ม.ค.-2565​​

– ฉบับที่ 35 ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม) ตำแหน่งคนงาน (ปัด/กวาด) /13-ม.ค.-2565​

– ฉบับที่ 35 ประกาศ…

View More – ฉบับที่ 35 ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม) ตำแหน่งคนงาน (ปัด/กวาด) /13-ม.ค.-2565​