18ต.ค.62 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลชั้น 2

View More 18ต.ค.62 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลชั้น 2

16ต.ค.62 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา ชั้น2

View More 16ต.ค.62 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา ชั้น2

7ต.ค.62 ประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเทศบาลนครฯ เพื่อประชุมซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

View More 7ต.ค.62 ประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเทศบาลนครฯ เพื่อประชุมซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา