ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ/ 21-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ/ 21-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17 คูเมือง/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง การจ้างเอก…

View More ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17 คูเมือง/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 3/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 3/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเซนตร์เมรี่ ซอย 2/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเซนตร์เมรี่ ซอย 2/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบุรินทร์-ตรอกวัดม่วง/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบุรินทร์-ตรอกวัดม่วง/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัส…

View More ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการะแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย / 13-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง บริหารจัดก…

View More ประกาศราคากลาง บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการะแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย / 13-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น / 23-ส.ค.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น / 23-ส.ค.-2564​