ฉบับที่ 600 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /22 ก.ย. 2564​

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /5 ส.ค. 2563

View More ฉบับที่ 600 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /22 ก.ย. 2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ/ 21-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ/ 21-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17 คูเมือง/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง การจ้างเอก…

View More ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนดูแลสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนและคูเมือง 17 คูเมือง/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 3/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้…

View More ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 3/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเซนตร์เมรี่ ซอย 2/ 20-ก.ย.-2564​

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปร…

View More ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเซนตร์เมรี่ ซอย 2/ 20-ก.ย.-2564​