26ส.ค.62 งาน Class 2020 รองนายกฯเสวนาเรื่อง โคราช เมืองอัจฉริยะคืออะไร และกองวิชาการและแผนงานตั้งบูธให้ความรู้กับผู้ร่วมงานเรื่อง Smart city ณ Class Arena Ban Koh

View More 26ส.ค.62 งาน Class 2020 รองนายกฯเสวนาเรื่อง โคราช เมืองอัจฉริยะคืออะไร และกองวิชาการและแผนงานตั้งบูธให้ความรู้กับผู้ร่วมงานเรื่อง Smart city ณ Class Arena Ban Koh

3 ส.ค.62 เทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมด้วยองค์กรความร่วมมือในโครงการพัฒนาเมืองโคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ห้องควบคุมกล้อง CCTV

View More 3 ส.ค.62 เทศบาลนครนครราชสีมาพร้อมด้วยองค์กรความร่วมมือในโครงการพัฒนาเมืองโคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ห้องควบคุมกล้อง CCTV

22ก.ค.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) พัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ ภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย สู่มหานครแห่งความสุข”

View More 22ก.ค.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ (Korat Smart City) พัฒนาเมือง โคราชสมาร์ท ซิตี้ ภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย สู่มหานครแห่งความสุข”

5มิ.ย.62 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ(Smart city) ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2

View More 5มิ.ย.62 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ(Smart city) ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2