29 ม.ค.65 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครนครราชสีมา ได้นำพาคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนศิริบ้านไร่ นั่งรถราง ชมผลงานศิลปะ Thailand Biennale Korat 2021

View More 29 ม.ค.65 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครนครราชสีมา ได้นำพาคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนศิริบ้านไร่ นั่งรถราง ชมผลงานศิลปะ Thailand Biennale Korat 2021

29 ม.ค.65 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวพาชุมชนนั่งรถราง ชมผลงานศิลปะ ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองโคราช

View More 29 ม.ค.65 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวพาชุมชนนั่งรถราง ชมผลงานศิลปะ ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองโคราช